Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Centrumapotheek Torhout

Oostendestraat 4

8820 Torhout

Hoofdapotheker: Annelore Verbrugghe

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0449 228 873

Machtigingsnummer APB: 313404

Telefoonnummer: 050 21 11 88

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.